Cắt xóa, thêm nội dung trên file PDF

Hiện nay, các tài liệu chia sẻ trên internet dạng file pdf rất nhiều. Đôi khi, chúng ta cần chỉnh sửa, cắt bớt hoặc thêm vào nội dung để thuận tiện trong việc in ấn. Vậy, làm thế nào Cắt xóa, thêm nội dung trên file PDF. Sau đây là hướng đẫn:

1- Trước tiên bạn cần sử dụng chương trình Foxit Reader để mở, chỉnh sửa file pdf, đây là chương trình rất thông dụng hiện nay.

Tải chương trình Foxit reader

2- Bạn sử dụng chức năng Snapshot để chọn vùng cần chụp lại để di chuyển nội dung. Sau đó, bạn click chọn hình bàn tay và click chuột phải chọn paste để dán hình mới vừa chụp.

3- Bạn chỉnh kích thước hình ảnh cho vừa vặn với không gian trên trang giấy.

4- Để che nội dung, bạn vào tab “Comment“, chọn hình shape và vẽ lên nội dung cần che.

Tất cả nội dung hướng dẫn, bạn có thể xem trong video dưới đây rất ngắn và dễ thực hiện: