Sử dụng công thức trong Word, sắp xếp trong word

Việc sử dụng công thức trong Excel các bạn đã thực hiện rất nhiều. Bạn có biết trong Word vẫn có thể sử dụng công thức tính không? Sau đây mình sẽ chia sẻ đến bạn cách sử dụng công thức trong Word, sắp xếp trong word nhé.

Ví dụ bạn có bản dữ liệu trên word như sau:

Tên Trái Cây

Số lượng (kg)

Thành tiền

Xoài

2

30000

Cam

5

150000

Bưởi

3

120500

Tổng

 

Lúc này bạn cần tính tổng dưới cột thành tiền. Bạn tiến hành để con trỏ phía dưới cùng của cột thành tiền.

Bạn vào tab “Layout“–>Formula, một menu ngữ cảnh hiện ra như sau:

Lúc này bạn chọn “OK” sẽ có kết quả. Ngoài ra, bạn có thể định dạng số tại mục “Number format“. Chọn kết hợp nhiều hàm khác tại “Paste function“.

Một cách để hiểu nhanh nhất là xem video mình thực hiện nhé: