Thủ thuật Powerpoint – Merge shapes – quản lý hình ảnh với selection pane

Giaoan.link hôm nay chia sẻ đến các bạn Thủ thuật Powerpoint – Merge shapes – quản lý hình ảnh với selection pane.

  • Với thủ thuật merge shapes: giúp bạn tạo ra những hiệu ứng tuyệt vời từ việc kết hợp các hình vẽ shapes
  • Với selection pane: giúp bạn quản lý các hình ảnh trên thiết kế dạng layer (phân lớp) dễ dàng.

Với những nội dung này, mình đã biên tập thành một video bạn có thể xem để hiểu và thực hiện cụ thể.

Xem những thủ thuật khác:

Xem nội dung video hướng dẫn