Cách khắc phụ bị đảo lộn ngày tháng năm khi nhập liệu Excel

Bạn đã từng bị trường hợp, khi soạn file excel nhập liệu ngày /tháng/năm đúng chuẩn. Nhưng khi bạn chuyển cho người khác thì bị đảo lộn thành tháng/ngày/năm? Việc này thường hay xảy ra khi thiết đặt này giờ trên hệ thống máy tính ở hai nơi khác nhau. Việc này làm cho việc thống kê hết sức khó khăn.

Có 1 cách để bạn không bị lỗi đảo lộn ngày tháng năm khi nhập liệu kiểu ngày là thêm dấu ‘ phía trước, ví dụ: ’15/9/2021. Mời bạn xem video bên dưới để thấy ví dụ rõ hơn và biết cách thiết đạt ngày giờ trên windows.

Các thủ thuật khác, bạn có thể xem thêm:

 

Xem video hướng dẫn khắc phụ việc đảo lộn ngày tháng năm trên excel