Bài giảng PowerPoint Mĩ thuật lớp 2 Chủ đề 3 Bài 2 Chiếc bánh sinh nhật – Chân trời sáng tạo

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn mẫu Bài giảng Powerpoint Mĩ thuật lớp 2 Chủ đề 3 Bài  2 Chiếc bánh sinh nhật – Chân trời sáng tạo. Các bạn xem online nội dung bài giảng pptx mĩ thuật 2 sách chân trời sáng tạo – Chủ đề 3 gia đình nhỏ – Bài 2: Chiếc bánh sinh nhật (Khi xem online không thể hiện được hiệu ứng và định dạng chuẩn). Bạn nên tải file PowerPoint chuẩn ở link cuối bài viết để xem và chỉnh sửa.

Xem bài giảng PowerPoint các môn khác:


XEM BÀI GIẢNG ĐỊNH DẠNG PDF ONLINE