Bài giảng Powerpoint Mĩ thuật 1 Chủ đề 1 Tiết 4 Góc mĩ thuật của em Chân trời sáng tạo

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn mẫu Bài giảng Powerpoint Mĩ thuật 1 Chủ đề 1 Tiết 4 Góc mĩ thuật của em Chân trời sáng tạo. Các bạn có thể tham khảo online nội dung bài giảng mĩ thuật 1, chủ đề 1 – Thế giới mĩ thuật, tiết 4 – Góc mĩ thuật của em định dạng Pdf (không thể hiện hiệu ứng và định dạng chuẩn của file pptx). Các bạn nên tải file bài giảng PPTX ở link cuối bài viết để xem đầy đủ và chỉnh sửa.

Các bài giảng Powerpoint lớp 1 khác:


XEM BÀI GIẢNG DẠNG PDF ONLINE