Bài giảng Powerpoint Toán lớp 2 bài 5 Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 – Kết nối tri thức

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Bài giảng Powerpoint Toán lớp 2 bài 5 Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 – Kết nối tri thức. Các bạn có thể xem trước nội dung online (tuy nhiên xem online không thể hiện được hiệu ứng và định dạng chuẩn). Các ban nên tải file bài giảng Powerpoint ở link cuối bài viết để xem và chỉnh sửa.

Xem các bài giảng lớp 2:


XEM NỘI DUNG BÀI GIẢNG ONLINE