Tạo hiệu ứng Hành trình chuyến bay bằng Powerpoint đẹp

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn cách Tạo hiệu ứng Hành trình chuyến bay bằng Powerpoint đẹp. Trong hiệu ứng này, mình xử dụng các hiệu ứng trên powerpoint kết hợp với nhau để mổ phỏng chiếc máy bay di chuyển cùng vệt đường đi xuất hiện phía sau, cùng các điểm đi và điểm đến. Các bạn xem video hướng dẫn bên dưới và tải file Powerpoint đính kèm.

Các hiệu ứng powerpoint khác:

Xem clip hướng dẫn cụ thể: