Thủ thuật Word – Side by side kiểm tra đối chiếu nhanh 2 file Doc – Khóa chức năng file Doc

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Thủ thuật Word – Side by side kiểm tra đối chiếu nhanh 2 file Doc – Khóa chức năng file Doc. Mời các bạn xem video hướng dẫn chi tiết bên dưới.

  • View Side by Side: dùng để xem, cuộn 1 lúc 2 file Doc, giúp bạn dễ dàng kiểm tra đối chiếu nội dung 2 file word.
  • Lock file Doc: Khóa file word, hạn chế chỉnh các chức năng trên fide, đặt pass cho file word.

Các bài viết về thủ thuật máy tính khác:

Xem video hướng dẫn cụ thể: