Tìm Heading trên Word khi không có trong mục Styles

Trên MS Word, bạn sử dụng các heading để định dạng đề mục. Việc định dạng các heading rất cần thiết khi bạn tạo bản mục lục tự động cho tài liệu. Tuy nhiên, có rất hiều trường hợp các bạn không thể tìm ra các heading 2, 3… trong mục Styles. Bạn sử dụng tổ hợp phím: Ctrl+Shift+S đề gọi hộp tìm nhé. Bạn xem video sau sẽ hướng dẫn bạn Tìm Heading trên Word khi không có trong mục Styles.

Kỹ năng vi tính cần thiết trong công việc:

Video hướng dẫn