Cách cài đặt Thông báo và hành động trên windows 10,11

Trên hệ điều hành Windows 10 và Windows 11 có một tiện ích thông báo và hành động – Notifications & actions khá tiện ích. Bạn sẽ nhận tất cả những thông báo của hệ thống cũng như các phần mềm ở đây. Bạn hoàn toàn có thể cài đặt thông báo cho các phần và các phần mềm mình cần, tắt các thông báo khác. Thiết đặt các icon shortcut dễ dàng. Tất cả xin mời các bạ xem video bên dưới và cách cài đặt thông báo và hành động trên windows 10, 11.

Các thủ thuật máy tính khác, bạn có thể quan tâm:

Xem video hướng dẫn cài đặt notifications