Task manager đóng ứng dụng làm treo máy, tắt các ứng dụng khởi động cùng Windows

Trong khi sử dụng máy tính, rất nhiều các trường hợp phần mềm bị treo, làm máy tính bị đơ, không tác dụng được. Các ứng dụng khởi động mãi không lên. Task manager đóng ứng dụng làm treo máy, tắt các ứng dụng khởi động cùng Windows là cứu cánh cuối cùng cho bạn.

Bạn sử dụng Task Manager để: ĐÓNG ỨNG DỤNG TREO, TẮT CÁC PHẦN MỀM CHẠY NỀN, TẮT PHẦN MỀM KHỞI ĐỘNG CÙNG WIN. Từ đó làm máy tính khởi động nhanh hơn.

Các thủ thuật máy tính khác:

Xem hướng dẫn sử dụng Task Manager