Giải bài tập sgk Toán 6 Bài 34 Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng Tập 2- Kết nối tri thức

Mời các bạn xem giải bài tập sgk Toán 6 Bài 34 Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng Tập 2- Kết nối tri thức. Trang 55, 56, 57, 58 Sgk

Hoạt động 1: Một người đi xe đạp trên một đoạn thẳng từ A đến B (H.8.23). Em có nhận xét gì về những vị trí mà người đó đã đi qua so với hai điểm A và A

Lời giải:

Quãng đường người đi xe đạp đi qua trong hình 8.23, vạch thẳng nối từ điểm A đến điểm B.

Hoạt động 2: Lấy các điểm A, B, C, D phân biệt thẳng hàng theo thứ tự như hình 8.24. Dùng thước thẳng và bút màu đen kẻ một vạch thẳng bắt đầu từ A, kết thúc ở B. Em có nhận xét gì về vị trí của hai điểm C và D đối với vạch thẳng màu đen

Lời giải:

Điểm C nằm trên vạch thẳng màu đen.Điểm D nằm ngoài vạch thẳng màu đen.

Câu hỏi 1: Em hãy đọc tên tất cả các đoạn thẳng trong hình 8.26

Lời giải:

Các đoạn thẳng là : AB,BC,AC.

Luyện tập 1: Với 4 điểm A, B, C, D như hình 8.27, em hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là:

a/ Hai trong ba điểm A, B, C

b/ Hai trong 4 điểm A, B, C, D

Lời giải:

a.Các đoạn thẳng là : AB,AC,BC.

b.Các đọa thẳng là: AB,AC,AD,BC,BD,CD.

Vận dụng 1: Có 5 hòn đảo biểu thị bởi 5 điểm A, B, C, D, E như hình 8.28. Người ta đã xây dựng một cây cầu nối hai đảo A và B. Hỏi phải xây ít nhất bao cây cầu nữa để có thể đi lại giữa 5 hòn đảo đó qua những cây cầu?

Lời giải:

Cần phải xây thêm ít nhất 10 cây cầu nối hai hòn đảo.

Hoạt động 3: Chiều dài mặt bàn học của em dài khoảng mấy gang tay em?

Lời giải:

Mặt bàn học của em dài khoảng 7 gang tay.

Hoạt động 4: Mở trang cuối của sách giáo khoa, em sẽ thấy thông tin về khổ sách là 19 x 26,5 cm. Em hiểu thông tin đó như thế nào?

Lời giải:

Chiều rộng, chiều dài của cuốn sách lần lượt là: 19 cm; 26,5 cm.

Câu hỏi 2: Em còn biết những đơn vị đo độ dài nào khác?

Lời giải:

Những đơn vị độ dài khác là: km; m; dm; hm; dam; inch….

Hoạt động 5: Dùng thước có vạch chia để đo độ dài các đoạn AB, CD, EG trong hình 8.31 rồi trả lời các câu hỏi sau:

a/ Đoạn AB có dài bằng đoạn EG không?

b/ Trong các đoạn AB, CD đoạn thẳng nào có độ dài nhỏ hơn?

c/ Trong các đoạn CD, EG đoạn thẳng nào có độ dài lớn hơn?

Lời giải:

a/ Đoạn thẳng AB có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng EG.

b/ Đoạn thẳng AB có độ dài nhỏ hơn độ dài đoạn thẳng CD.

c/ Đoạn thẳng CD có độ dài lớn hơn độ dài đoạn thẳng EG.

Luyện tập 2: Em hãy đo các đoạn thẳng trong hình 8.33b rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bẳng nhau theo mẫu như hình 8.33a

Lời giải:

QM=PN 

QN=PM

Vận dụng 2: Dùng thước thẳng có vạch chia em hãy đo chiều dài cây bút em đang dùng. So sánh chiều dài cây bút với chiều dài thước thẳng và rút ra kết luận.

Lời giải:

Chiều dài cây bút nhỏ hơn chiều dài thước thẳng. 

Bài tập 8.10: Dùng compa vẽ đường tròn tâm O có bán kính 2 cm. Gọi M và N là hai điểm tùy ý trên đường tròn đó.Hai đoạn thẳng OM và ON có bằng nhau không ?

Lời giải:

OM =ON= độ dài bán kính đường tròn.

Bài tập 8.11: Việt dung thước đo độ dài đoạn thẳng AB. Vì thước bị gãy mất một mẩu nên Việt chỉ có thể đặt thước để điểm A trùng với vạch 3 cm. Khi đó điểm B trùng với vạch 12 cm. Em hãy giúp Việt tính độ dài đoạn thẳng AB.

Lời giải:

Độ dài đoạn thẳng AB là : 12-3=9 (cm).

Bài tập 8.12: Bạn Nam dùng bước chân để đo chiều dài lớp học. Sau 12 bước liên tiếp kể từ mép tường đầu lớp thì còn khoảng nửa bước chân nữa là đến mép tường cuối lớp .Nếu mỗi bước chân của Nam dài khoảng 0,6 m thì lớp học dài khoảng bao nhiêu?

Lời giải:

Lớp học đó dài số m là:

Bài tập 8.13: Hãy đo độ dài ( đơn vị milimet) rồi sắp xếp các đoạn thẳng trong hình 8.34 theo thứ tự tăng dần của độ dài.

Lời giải:

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ dài đoạn thẳng :

CD, EF, GH, AB, IK

Bài tập 8.14: Một cái cây đang mọc thẳng thì bị bão làm gãy phần ngọn. Người ta đo được phần ngọn bị gãy dài 1,75 m và phần thân còn lại dài 3 m .Hỏi trước khi bị gãy, cây cao bao nhiêu mét ?

Lời giải:

Trước khi bị gãy, cây cao số mét là :

    1,75 + 3=4,75(m)

Xem thêm các bài tập lớp 6 khác: