Giải bài tập sgk Toán 6 Bài 35 Trung điểm của đoạn thẳng Tập 2- Kết nối tri thức

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Giải bài tập sgk Toán 6 Bài 35 Trung điểm của đoạn thẳng Tập 2- Kết nối tri thức.  SGK Toán 6 trang 59, 60, 61, 62.

Hoạt động 1: Người ta dùng một thanh gỗ dài 3m để làm bập bênh. Theo em, điểm gắn trục phải cách hai đầu thanh gỗ là bao nhiêu?

Lời giải:

Điểm gắn trục cách hai đầu thanh gỗ : 1,5m

Hoạt động 2: Một sợi dây dài 120 cm. Gấp đôi sợi dây lại để 2 đầu sợi dây trùng nhau. Đánh dấu điểm A là chỗ bị gấp (Hình 8.36). Khoảng cách từ điểm A đến mỗi đầu sợi dây là bao nhiêu?

Lời giải:

Khoảng cách điểm A đến mỗi đầu sợi dây là : 60 m

Hoạt động 3: Một chiếc xe chạy với vận tốc không đổi trên một quãng đường thẳng dài 100 km từ vị trí A đến vị trí B hết 2 giờ. Hỏi sau khi chạy được 1 giờ, xe rời xa vị trí A bao nhiêu km, còn cách vị trí B bao nhiêu Km (Hình 8.37)?

Lời giải:

Sau khi chạy được 1 giờ, xe rời xa vị trí A: 100/2 = 50 km

Cách vị trí B : 100-50=50 km

Câu hỏi 1: Dùng thước thẳng có vạch chia, em hãy kiểm tra xem các điểm I, J, K trong (hình 8.39) có lần lượt là trung điểm của AB, CD, EF hay không.

Lời giải:

I là trung điểm của AB

J không là trung điểm của CD

K không là trung điểm của EF

Luyện tập: Cho đoạn thẳng PQ dài 12 đơn vị. Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng PQ và F là trung điểm của đoạn thẳng PE. Tính độ dài đoạn thẳng EF.

Lời giải:

Vì E là trung điểm của đoạn thẳng PQ nên ta có : PE = EQ = 12/2 = 6 đơn vị

Vì F là trung điểm của đoạn thẳng PE nên ta có : PF = EF = 6/2 = 3 đơn vị

Vận dụng: Vòng quay mặt trời trong một khu vui chơi có điểm cao nhất là 60 m. Điểm thấp nhất là 6 m (so với mặt đất). Hỏi trục của vòng quay nằm ở độ cao nào?

Lời giải:

Vì trục của vòng quay được coi là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cao nhất và thấp nhất của trục quay nên ta có khoảng cách từ điểm thấp nhất đến trục quay là:

(60 – 6) : 2 = 27 (m)

Trục quay đang nằm ở cao : 27+6=33 (m)

Bài tập 8.15Cho hình vẽ sau

a/ Em hãy dùng thước thẳng để kiếm tra xem điểm E có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không?

b/ Kiểm tra xem E còn là trung điểm của đoạn thẳng nào khác có các đầu mút là các điểm đã cho.

Lời giải:

a/ Vì E nằm giữa A và C mà AE=EC nên E là trung điểm của AC.

b/ Vì E nằm giữa B và D mà BE=ED  nên E là trung điểm của BD.

Bài tập 8.16: Tính độ dài của đoạn thẳng AB nếu trung điểm I của nó nằm cách mút A một khoảng 4,5 cm.

Lời giải:

Vì trung điểm I của AB  nằm cách mút A một khoảng 4,5 cm nên ta có :

 AB = 4,5.2=9(cm).

Bài tập 8.17: Cho bốn điểm A,B,C,D cùng nằm trên một đường thẳng sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB, D là trung điểm của đoạn thẳng AC. Biết rằng CD=2 cm, hãy tính độ dài của đoạn thẳng AB.

Lời giải:

Vì D là trung điểm của đoạn thẳng AC nên ta có : 

AC=DC.2=2.2=4(cm).

Vì C là trung điểm của đoạn thẳng AB nên ta có : 

AB=AC.2=4.2=8 (cm).

Bài tập 8.18: Giả sử có một cây gậy và muốn tìm điểm chính giữa của cây gậy đó .Em sẽ làm thế nào nếu:

a/Dùng thước đo độ dài;

b/ Chỉ dùng một sợi dây đủ dài.

Lời giải:

a/ Dùng thước đo độ dài tìm điểm chính giữa của cây gậy ta làm như sau:

– Dùng thước đo độ dài của cây gậy .

– Lấy  kết quả đo đó chia đôi, ta được khoảng cách từ  trung điểm cây gậy đến các đầu mút của cây gậy.

– Dùng thước đo lại với khoảng cách vừa tìm được ta xác định được trung điểm của cây gậy.

b/ Dùng sợi dây để tìm điểm chính giữa của cây gậy ta làm như sau :

– Ta đặt sợi dây sao cho thu được một đoạn bằng độ dài của cây gậy

– Ta gập đoạn sợi dây đó lại sao cho hai đầu sợi dây trùng nhau. Nếp gập cắt sợi dây thành hai phần bằng nhau.

Sau đó ta đặt sợi dây vừa gập lên cây gậy ta sẽ tìm được điểm chia cây gậy thành hai phần bằng nhau đó chính là trung điểm của cây gậy.

Xem thêm bài tập lớp 6 khác: