Cách sắp xếp họ tên theo ABC alpha b trên Word

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn Cách sắp xếp họ tên theo ABC (alpha b) trên Word. Bạn theo dõi làm theo từng bước sẽ hoàn thành.

Ví dụ bạn có một bảng dữ liệu trên word như sau:

1- Trường hợp chỉ sắp xếp theo ABC (alpha b) cột Tên

Các bạn thực hiện theo các bước theo số thứ tự trên hình sau

  • Bước 1: quét chọn cột “Tên” kể cả dòng tiêu đề (header)
  • Bước 2: vào tab “Layout”
  • Bước 3: vào “Sort”
  • Bước 4: mục “Sort by” là “Tên” và chọn Ascending
  • Bước 5: chọn “Ok”

Kết quả được như sau

2- Trường hợp sau khi sắp xếp cột Tên, nếu trùng nhau sẽ sắp theo abc cột Họ

Bạn thực hiện theo số thứ tự hình sau:

  • Bước 1: chọn toàn bộ table
  • Bước 2: chọn “Layout”
  • Bước 3: chọn “Sort”
  • Bước 4: menu ngữ cảnh bật lên; mục “Sort by” chọn Tên và Ascending; dòng thứ 2, mục “Then by” chọn Họ và tên và Ascending
  • Bước 5: Ok

Kết quả như sau:

Các bạn sẽ thấy cột Stt còn bị đảo lộn. Bạn bôi đen cột Stt, vào Sort, xuống phía dưới click vào mục “Option…” và mục “Sort option” chọn “Sort column only”.

3- Bạn xem video hướng dẫn sắp xếp họ tên theo alpha b