Tạo form Listbox VBA excel lấy dữ liệu trên cùng và khác workbook excel

Trong bài viết này, giaoan.link chia sẻ đến các bạn cách Tạo form Listbox VBA excel lấy dữ liệu trên cùng và khác workbook excel. Như vậy chúng ta có hai nội dung trong video hướng dẫn bên dưới:

1- Tải bảng dữ liệu lên listbox của form cùng workbook với form chứa listbox

Trong trường hợp này khá đơn giản. Bạn chỉ cần thiết đặt vùng dữ liệu tham chiếu trên sheet. Sau đó, thiết kế form, chèn listbox vào form. Trong thuộc tính của listbox ở phần “Rawsource” bạn điền tên bản dữ liệu tham chiếu vừa thực hiện ở trên là listbox load được dữ liệu.

2- Tải dữ liệu từ một workbook (file excel) khác lên listbox của form.

Trong trường hợp này phức tạp hơn. File chứa dữ liệu nằm riêng và không cần phải mở chạy nền. Listbox trên form khác vẫn có thể load (tải) được dữ liệu và hiển thị trên form. Việc này bạn cần viết code VBA để thực hiện. Bạn xem video sẽ dễ dàng thực hiện.

3- Xem video hướng dẫn từng bước cụ thể

Các bài học excel khác: