Excel Định dạng, cộng trừ ngày giờ,tính giờ định mức, tiền công, Đổi định dạng giờ sang số thập phân

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn thủ thuật trên Excel Định dạng, cộng trừ ngày giờ,tính giờ định mức, tiền công, Đổi định dạng giờ sang số thập phân. Trong hướng dẫn này, giúp các bạn hiểu và biết cách:

  • Fortmat định giờ trên excel
  • Cộng trừ giờ trên excel
  • Cách chuyển đổi định dạng giờ sang số thập phân
  • Hiểu rỏ tại sao 9h15 = 9.25 (số thập phân)

Tất cả nội dung, bạn xem video hướng dẫn ở dưới bài viết

Các bài học excel khác, bạn có thể xem thêm:

Mời các bạn xem clip hướng dẫn thực hành