Dự kiến 8 mức phụ cấp mới cho giáo viên

Dự kiến 8 mức phụ cấp mới cho giáo viên, cao nhất 100%.

Tại dự thảo tờ trình Chính phủ, Bộ GD&ĐT đề xuất 8 mức phụ cấp mới, áp dụng cho từng đối tượng giáo viên được hưởng.

Theo đó, mức phụ cấp thấp nhất (25%) áp dụng với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, học viện, trường bồi dưỡng của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các trường chính trị – xã hội ở trung ương (trừ giáo viên giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và dạy môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh).

Mức phụ cấp 30% áp dụng với thầy cô đang giảng dạy trong các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên ở đồng bằng, thành phố, thị xã; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Mức phụ cấp 35% áp dụng với giáo viên giảng dạy trong các trường THCS, THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tại xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới. Thời gian hưởng 3 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mức phụ cấp 40% áp dụng với giảng viên đang dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý GD&ĐT và dạy môn chính trị trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Mức phụ cấp 45%, áp dụng với những người đang dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng.

Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với thầy cô đang dạy ở các trường tiểu học ở xã khu vực I, II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới.

Mức phụ cấp 70% áp dụng với giáo viên đang dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Cao nhất là mức phụ cấp 100% áp dụng cho các thầy cô giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới.

Cách tính phụ cấp như sau: Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương cơ sở x [hệ số lương theo hạng, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Dự thảo tờ trình nêu rõ cơ sở giáo dục ngoài công lập được vận dụng thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị. Thời gian dự kiến đề nghị Chính phủ xem xét, thông qua là tháng 2/2023.

Zingnews.vn