Kiểm tra phím trên bàn phím máy tính và chuyển đổi chức năng phím

Đối với bàn phím máy tính nói chung và laptop nói riêng. Khi các bạn sử dụng quá lâu, có thể xảy ra nhiều lỗi như: cấn phím, chạm phím, phím ấn không ăn… và dẫn đến tình trạng không thao tác được. Sau đây, giaoan.link  sẽ chia sẻ đến bạn qua video cách kiểm tra xem các phím của bàn phím máy tính bạn còn hoạt động không, kiểm tra phiếm nào không tiếp xúc. Biện pháp cuối là bạn có thể sử dụng phần mềm Sharpkey để hoán đổi chức năng phím để sửu dụng bàn phím này tiếp.

Các bài viết về kỹ năng vi tính khác:

Xem video hướng dẫn cụ thể