Visual Studio Code trình biên tập mã nguồn mạnh mẽ

Visual Studio Code là một trình biên tập mã nguồn được thiết kế và tối ưu hóa cho việc xây dựng và gỡ lỗi các ứng dụng web và đám mây hiện đại. Visual Studio Code là miễn phí và có sẵn trên nền tảng yêu thích của bạn – Linux, macOS và Windows12. 

Visual Studio Code có nhiều tính năng nổi bật như:

  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình như C/C++, C#, F#, Visual Basic, HTML, CSS, JavaScript,…
  • Hỗ trợ đa nền tảng như Windows, Linux và macOS.
  • Cung cấp hỗ trợ tiện ích như IntelliSense, Debugging, Testing, Git,…
  • Cho phép thay đổi theme, phím tắt và các tùy chọn khác…

Debugging là quá trình tìm và sửa lỗi trong chương trình. Visual Studio Code cung cấp nhiều công cụ và tính năng hỗ trợ debugging như:

  • Breakpoint: cho phép dừng chương trình tại một điểm nhất định để kiểm tra giá trị của các biến, thực hiện các lệnh,…
  • Debug Toolbar: cho phép điều khiển quá trình debugging bằng các nút như Start/Continue, Step Over, Step Into,…
  • Debug Console: cho phép nhập và thực thi các lệnh trong quá trình debugging
  • Watch: cho phép xem giá trị của các biến hoặc biểu thức
  • Call Stack: cho phép xem danh sách các hàm được gọi trong quá trình debugging Để bắt đầu debugging trong Visual Studio Code, bạn có thể nhấn F5 hoặc chọn Debug > Start Debugging từ menu512. Bạn muốn debug loại ứng dụng nào? Ví dụ: web, desktop, mobile,…

Mời bạn xem video cài đặt và sử dụng cơ bản của Visual studio code: