Giáo án điện tử lớp 3, Bài 1 – XTTN đề tài môi trường

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MỸ THUẬT LỚP 3

***

Bài 1: Xem tranh thiếu nhi

ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG

I/ Mục tiêu:
– Học sinh tiếp xúc, làm quen với tranh vẽ của thiếu nhi.
– Hiểu nội dung, cách sắp xếp hình ảnh, màu sắc trong tranh.
– Có ý thức bảo vệ môi trường.
II/ Đồ dung dạy học:
Giáo viên:
– Sưu tầm một số tranh, ảnh thiếu nhi về đề tài trường.
– Tranh của họa sĩ có cùng đề tài.
Học sinh:
– Sưu tầm tranh, ảnh về đề tài môi trường.
– Giấy vẽ, vỡ tập vẽ 3, bút chì, tẩy.

NỘI DUNG GIÁO ÁN (file pdf)
[embeddoc url=”https://giaoan.link/doc/pdf/lop3/lop3-bai1.pdf” download=”none” viewer=”google”]

TẢI GIÁO ÁN FILE WORD (.doc)
Font: .vnTime; Bảng mã gõ font này là: TCVN3(ABC). Các bạn tải font về nếu chưa có.

 

 

TẢI BÀI GIẢNG POWERPOINT (.ppt)

Nguồn: giaoan.link