Giáo án điện tử lớp 1, Bài 2 – vẽ nét thẳng

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 1

***

Bài 2: Vẽ nét thẳng

I/ Mục tiêu:
– Học sinh nhận biết được một số loại nét thẳng.
– Biết cách vẽ nét thẳng.
– Biết vẽ phối hợp các nét thẳng để vẽ, tạo hình đơn giản.
II/ Đồ dung dạy học:
Giáo viên:
– Sưu tầm một số hình có nét thẳng.
– Một số bài vẽ minh họa.
Học sinh:
– Giấy vẽ, vở tập vẽ 1, bút chì, màu.

NỘI DUNG GIÁO ÁN (file pdf)
[embeddoc url=”https://giaoan.link/doc/pdf/lop1/lop 1- bai 2 -ve-net-thang.pdf” download=”none” viewer=”google”]

TẢI GIÁO ÁN FILE WORD (.doc)
Font : .vnTime; Bảng mã gõ font này là: TCVN3(ABC). Các bạn tải font về nếu chưa có.

 

 

TẢI BÀI GIẢNG POWERPOINT(.ppt)

Nguồn: giaoan.link