Giáo án điện tử lớp 3, bài 2 – vẽ họa tiết và vẽ màu đường diềm

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MỸ THUẬT LỚP 3

***

Bài 2: Vẽ trang trí

VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO ĐƯỜNG DIỀM

I/ Mục tiêu:
– Học sinh tìm hiểu cách trang trí đường diềm.
– Biết cách vẽ tiếp họa tiết đường diềm và vẽ màu vào đường diềm.
– Học sinh thấy được vẻ đẹp của đồ vật được trang trí đường diềm.
II/ Chuẩn bị:
Giáo viên:
– Sưu tầm một số đồ vật được trang trí đường diềm đơn giản, đẹp.
– Bài mẫu đường diềm chưa hoàn chỉnh và đã hoàn chỉnh.
Học sinh:
– Sưu tầm tranh, ảnh về bài vẽ đường diềm của học sinh lớp trước.
– Giấy vẽ, vỡ tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.

NỘI DUNG GIÁO ÁN (file pdf)
[embeddoc url=”https://giaoan.link/doc/pdf/lop3/lop3-bai2.pdf” download=”none” viewer=”google”]

TẢI GIÁO ÁN FILE WORD (.doc)
Font: .vnTime; Bảng mã gõ font này là: TCVN3(ABC). Các bạn tải font về nếu chưa có.

 

 

TẢI BÀI GIẢNG POWERPOINT (.ppt)

Nguồn: giaoan.link