QUI ĐỊNH

 Tài liệu trên website giaoan.link là miễn phí, quí thầy cô có thể phải thực hiện chức năng like facebook, G+ để xem hết nội dung, tải file word, bài giảng powerpoint, template powerpoint. 

  • Bất kỳ một sao chép đăng lại bài trên giaoan.link cần phải trích nguồn hoặc được sự đồng ý của tác giả.
  • Khi quí thầy cô có yêu cầu cung cấp template powerpoint thuộc chủ đề mà mình giảng dạy thì để lại lời nhắn hoặc gởi mail về cho admin theo giaoan.link@hotmail.com
  • Thảo luận trên website bằng tiếng Việt có dấu, tôn trọng lẫn nhau, không bàn về chính trị.
  • Việc sử dụng tài liệu trên website giaoan.link tức đã đồng ý quy định của tác giả.

Tài liệu trên giaoan.link được sưu tập từ nhiều nguồn, nếu tác giả có yêu cầu gỡ xuống vui lòng liên hệ theo email trên.

Các Qui định trên có thể thay đổi để phù hợp với từng giai đoạn.

Admin giaoan.link trân trọng!