GIỚI THIỆU

Giaoan.link là trang tài liệu chia sẻ một số nội dung sau:

  • Thư viện giáo án điện tử (bài giảng điện tử), bài giảng powerpoint.
  • Nguyên liệu ảnh, templates powerpoint, bài vẽ của học sinh với nhiều chủ đề để hỗ trợ quí thầy cô soạn một bài trình chiếu ấn tượng nhất.
  • Biểu mẫu, văn bản pháp luật.
  • Tài liệu ôn tập cho học sinh.
  • Học tiếng anh online với hình thức Read-Listen.

Trân trọng!