Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cần thiết trong trường hợp bạn kết hôn, lấy chồng (vợ). Giấy xác nhận cần thiết khi hai người không ở cùng một xã, phường.

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân này sử dụng cho công dân Việt Nam. Nhằm hợp pháp hóa chuyện đăng ký kết hôn ở nước ngoài. Giấy được xác nhận ở cấp xã, phường trở lên.

MẪU ĐƠN XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
TẢI MẪU ĐƠN VỀ MÁY

giaoan.link-download