Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 4

Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 4

HÌNH TAM GIÁC

I. MỤC TIÊU:
– Giúp học sinh:
+ Nhận ra và nêu đúng tên hình tam giác
+ Bước đầu nhận ra hình tam giác từ các vật thật
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– Một số hình tam giác mẫu
– Một số đồ vật thật: khăn quàng, cờ thi đua, bảng tín hiệu giao thông…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn Định: Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập, sách giáo khoa.
2. Kiểm tra bài cũ:
– Tiết trước em học bài gì?
– Giáo viên đưa hình vuông hỏi: đây là hình gì?
– Trong lớp ta có vật gì có dạng hình tròn?
– Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới
3. Bài mới: Giới thiệu và ghi đầu bài

Nội dung giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 4
Tải giáo án định dạng word (.docx)