Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 3

Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 3

HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN

I. MỤC TIÊU:
– Giúp học sinh:
+ Nhận ra và nêu đúng tên của hình vuông, hình tròn.
+ Bước đầu nhận ra hình vuông, hình tròn từ các vật thật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– Một số hình vuông, hình tròn bằng bìa có kích thước, màu sắc khác nhau. Một số vật thật có mặt là hình vuông, hình tròn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn Định:
– Hát – chuẩn bị Sách Giáo khoa. Hộp thực hành
2. Kiểm tra bài cũ:
– Tiết trước em học bài gì?
– So sánh số cửa sổ và số cửa đi ở lớp học em thấy thế nào?
– Số bóng đèn và số quạt trong lớp ta, số lượng vật nào nhiều hơn, ít hơn?
– Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới
3. Bài mới: Giới thiệu và ghi đầu bài

Nội dung giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 3
Tải giáo án định dạng word (.docx)