Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 9

Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 9

BẰNG NHAU, DẤU BẰNG

I. MỤC TIÊU:
– Giúp học sinh:
+ Nhận biết sự bằng nhau về số lượng, mỗi số bằng chính số đó
+ Biết sử dụng từ bằng nhau, dấu bằng khi so sánh các số
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– Các mô hình, đồ vật phù hợp với tranh vẽ của bài học
– Học sinh và giáo viên có bộ thực hành.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn Định:
– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập -Sách Giáo khoa, vở BTT
2. Kiểm tra bài cũ:
– Tiết trước em học bài gì?
– 3 học sinh lên bảng làm bài tập:   1 … 3                   4… 5                 2 … 4
3 … 1                   5 … 4                4 … 2
– Nhận xét bài cũ
– Ktcb bài mới

Xem online nội dung giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 9
Tải nội dung giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 9 về
 

 

nguồn: sưu tầm