Thứ Sáu, 19 / 01 / 2018
Home >> Tài liệu >> Biểu mẫu >> Đơn xin trưởng thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đơn xin trưởng thành đoàn

Đơn xin trưởng thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đơn xin trưởng thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh

   Theo Điểm 1, Điều 4 của Điều lệ đoàn TNCS HỒ CHÍ MINH. Đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định, nhưng không quá 35 tuổi. Sau đây là mẫu đơn xin trưởng thành đoàn.

Xem online nội dung mẫu đơn xin trưởng thành đoàn
Tải mẫu đơn trưởng thành đoàn
 

nguồn: giaoan.link

Bài ngẫu nhiên

Bìa giáo án đẹp mẫu ngang v1

BÌA GIÁO ÁN ĐẸP MẪU NGANG V1 Trước đây giáo án đã chia sẻ nhiều …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký email theo dõi
Giaoan.link

Vui lòng điền địa chỉ mail của bạn và Đăng ký để luôn cập nhật bài mới từ Giáo án.