Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất

Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất

– Đơn này dùng trong các trường hợp: Người sử sụng đất đổi tên; giảm diện tích thửa đất do thiên tai; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi nghĩa vụ tài chính về đất đai.
– Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.
* Cách ghi các mục trong đơn được hướng dẫn cụ thể trong mẫu đơn này. Bạn vui lòng tải về để sử dụng được dễ dàng hơn.

Xem online Mẫu đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất
Tải đơn về
 

nguồn: ST