Home >> Tài liệu >> Văn bản pháp luật >> Giáo dục - Đào tạo >> Luật giáo dục quốc phòng an ninh
Luật giáo dục quốc phòng

Luật giáo dục quốc phòng an ninh

Luật giáo dục quốc phòng an ninh

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định nguyên tắc, chính sách, nội dung cơ bản, hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và trách nhiệm của công dân về giáo dục quốc phòng và an ninh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam.
2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm tuân theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan về giáo dục quốc phòng và an ninh.

Xem online Luật giáo dục quốc phòng an ninh
Tải luật giáo dục quốc phòng
 Tải về

nguồn: ST

Bài ngẫu nhiên

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.