Khắc phục lỗi table bị tự động ngắt dòng trong word

Khắc phục lỗi table bị tự động ngắt dòng trong word

Khi thao tác trên MS Word, nhất là khi ta chỉnh sửa các tài liệu trên mạng. Table bị tự động ngắt dòng qua trang khác trong khi trang hiện tại còn trống nhiều. Sau đây là cách khắc phục lỗi trên.

1. Vào nhóm menu Format -> Paragraph
2. Ở tab Link and Page Break, bỏ các check ở 3 ô:
– Keep me with next
– Keep lines together
– Page break before.
Như vậy là cả table không bị ngắt sang trang mới.

Trong Word 2007 trở lên như sau :
Bước 1.  Nhấp kép chuột vào vị trí góc trái phía trên của bảng để chọn bảng.
Bước 2. Từ thanh Ribbon của Office Word chọn thẻ Layout – >Properties.
Bước 3. Tại form mới hiện lên ta chọn thẻ Row, tích chọn dấu kiểm vào mục Allow row to break across paper, cuối cùng nhấn OK để hoàn thành thiết lập.
Trong Word 2003 trở về trước, ta chỉ cần bỏ đi bước 2 theo hướng dẫn trên là được:
Vào Menu Table/Table properties.
Lúc này sẽ hiện bảng menu, ta chọn lớp Row;
Nhấp dấu kiểm vào dòng chữ Allow row to break across paper.
Sau đó chọn OK.

Video thực hiện: