Thứ Tư, 27 / 03 / 2019
Home >> Góc Học Sinh >> Học tiếng anh online phần 7 – listen and read then answer

Học tiếng anh online phần 7 – listen and read then answer

Học tiếng anh online phần 7

LISTEN AND READ, THEN ANSWER THE QUESTIONS

Bạn nghe, đọc đoạn hội thoại, sau đó trả lời những câu hỏi.

Bài học này trích từ Bài 2 Tiếng anh lớp 7
 
  •  Tiếng anh 
  • Tạm dịch Tiếng Việt
Học tiếng anh online phần 7 - Listen and Read, then answer the questions?Questionsa. Who will meet tomorrow?

…………………………………………………..
b. What will they do?

………………………………………………….
c. What time will they meet?

………………………………………………….
d. Where will they meet?

…………………………………………………

Học tiếng anh online phần 7 - Listen and Read, then answer the questions?
<Trước Sau>

 Nguồn: tham khảo từ lopngoaingu.comBài ngẫu nhiên

Bài tập tiếng anh lớp 10

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 Chào các bạn, giaoan.link xin được chia sẻ lại …