Đơn xin miễn giảm học phí

Đơn xin miễn giảm học phí

Mẫu đơn xin miễn giảm học phí được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, giúp giảm bớt khó khăn cũng như tạo điều kiện để các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường. Chạ mẹ hoặc người giám hộ các trẻ có thể tải mẫu đơn xin miễn giảm học phí theo link dưới đây.

 Xem online mẫu đơn xin miễn giảm học phí
 Tải mẫu đơn

nguồn: ST