Học tiếng anh online phần 6 – What is your telephone number

Học tiếng anh online phần 6

(Listen. Then practice with a partner)

Giaoan.link chia sẻ với thầy cô và các em học sinh các bài nghe đọc tiếng anh online. Mỗi bài học có audio và lời bài học.

Trong phần này, bạn học cách hỏi số điện thoại của một người. Bạn có thể xem bảng tạm dịch tiếng Việt để hiểu trong quá trình nghe.

Bài học này trích từ Bài 2 Tiếng anh lớp 7
 

Tab 0

Học tiếng anh online phần 6 - What is your telephone number?

Tab 1

Lan: Xin lỗi Hoa?Hoa: Gì vậy Lan?

Lan: Số điện thoại của bạn là số mấy?

Hoa: 8 262 019

Lan: Cảm ơn, mình sẽ gọi cho bạn.

 Nguồn: tham khảo từ lopngoaingu.com