Giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 17

Giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 17

TTMT – XEM TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ

Thông qua bài giảng “Xem tranh dân gian đông hồ“, giáo viên giúp học sinh hiểu một vài nét về tranh dân gian Việt Nam. Từ đó, học sinh thêm yêu thích tranh dân gian và yêu quí giữ gìn nghệ thuật dân tộc. Thầy cô có thể tải tranh của học sinh khóa trước tại đây.

Xem online giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 17
 Tải giáo án