Giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 18

Giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 18

VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN

Trong bài giảng này, giáo viên hướng dẫn các em vẽ màu vào hình tranh dân gian có sẵn. Qua bài học này, các em thấy được vẻ đẹp tranh dân gian, biết cách vẽ màu theo ý thích. Học sinh có ý thức hơn về nhận biết cái đẹp. Giáo viên có thể tải các bài vẽ mẫu của các em học sinh lớp trước tại đây làm tài liệu giảng dạy.

 Xem online giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 18
 Tải về