Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng của chi đoàn

MẪU NGHỊ QUYẾT GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ VÀO ĐẢNG

CỦA CHI ĐOÀN

Trong quy trình trình kết nạp đoàn viên vào Đảng. Chi đoàn họp và ra Nghị Quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng gởi lên đoàn cơ sở. Đoàn cơ sở sẽ ra một Nghị Quyết khác gởi lên chi bộ nơi đoàn viên sẽ sinh hoạt. Sau đây là mẫu Nghị Quyết dành cho chi đoàn. Mời các bạn tham khảo.

|| Hướng dẫn đánh giá xếp loại tổ chức đoàn, đoàn viên cuối năm 

Xem online mẫu nghị quyết dành cho chi đoàn