Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm

Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm với nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019-2022. Các bạn có thể xem nội dung online và tải file pdf đính kèm ở link cuối bài viết.


XEM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐOÀN VIÊN ONLINE