Giáo án mĩ thuật lớp 4 bài 16 – tạo dáng con vật hoặc oto bằng võ hộp

Giáo án mĩ thuật lớp 4 bài 16

Tập nặn tạo dáng

TẠO DÁNG CON VẬT HOẶC Ô TÔ BẰNG VỎ HỘP

Qua bài giảng tập nặn tạo dáng, giáo viên hướng dẫn học sinh biết tạo dáng 1 số con vật, ô tô bằng vỏ hộp. Từ đó, các em biết cách tạo dáng con vật hoặc đồ vật bằng vỏ hộp theo ý thích. Tư duy, sáng tạo của các em nâng lên từng ngày.

 Xem online giáo án mĩ thuật lớp 4 bài 16
 Tải về
 

Từ khóa cho nội dung này: mĩ thuật lớp 4, mỹ thuật 4, mi thuat, my thuat, mĩ thuật lớp 4 bài 16, tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp.