Giáo án mỹ thuật lớp 4 bài 19 ttmt xem tranh dân gian Việt Nam

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 4 BÀI 19

Thường thức mỹ thuật

XEM TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM

Qua bài giảng về thường thức mỹ thuật lớp 4 – xem tranh dân gian Việt Nam, giáo viên giúp học sinh hiểu một số điều. Học sinh biết sơ lược về nguồn gốc tranh dân gian Việt Nam và ý nghĩa; vai trò của tranh dân gian trong đời sống xã hội. Học sinh tập nhận xét để hiểu được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của tranh dân gian Việt Nam. Học sinh yêu quý, có ý thức giữ gìn nghệ thuật dân tộc.

 XEM ONLINE GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 4 BÀI 19
 Tải về

Từ khóa nội dung này: giáo án mỹ thuật, giáo án mĩ thuật lớp 4, mỹ thuật lớp 4 bài 19, xem tranh dân gian việt nam.