Giáo án mỹ thuật lớp 4 bài 20 vẽ tranh đề tài ngày hội quê em

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 4 BÀI 20

Vẽ Tranh

ĐỀ TÀI NGÀY HỘI QUÊ EM

Qua bài giảng mỹ thuật lớp 4 bài 20 vẽ tranh đề tài ngày hội quê em. Giáo viên giúp học sinh: hiểu đề tài về các ngày hội truyền thống của quê hương; học sinh biết cách vẽ, vẽ được tranh về đề tài ngày hội theo ý thích. từ đó, các em thêm yêu quê hương đất nước. Xem tranh thiếu nhi vẽ tại đây.

XEM ONLINE MỸ THUẬT LỚP 4 BÀI 20
Tải về
 

Từ khóa nội dung này: giáo án điện tử mỹ thuật, giáo án mỹ thuật lớp 4, giáo án mĩ thuật lớp 4 bài 20, vẽ tranh đề tài ngày hội quê em.