Giáo án mỹ thuật lớp 5 bài 14 trang trí đường diềm ở đồ vật

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 5

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở ĐỒ VẬT

Giáo án mỹ thuật lớp 5 bài 14 trang trí đường diềm ở đồ vật là một tài liệu tham khảo giúp các bạn soạn thảo nội dung giảng dạy cho riêng mình. Ngoài ra các bạn có thể tìm thấy nhiều bài giảng powerpoint tại đây hoặc các template powerpoint tại đây. Những hình ảnh của học sinh vẽ tại đây.

Xem online giáo án mỹ thuật lớp 5 bài 14
Tải giáo án
 

Từ khóa tìm nội dung này: giáo án điện tử mỹ thuật, giáo án mỹ thuật lớp 5, mỹ thuật 5 bài 14, trang trí đường diềm ở đồ vật.