Thứ Tư, 21 / 02 / 2018
Home >> Giáo án điện tử >> Giáo án mỹ thuật lớp 5 bài 14 trang trí đường diềm ở đồ vật

Giáo án mỹ thuật lớp 5 bài 14 trang trí đường diềm ở đồ vật

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 5

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở ĐỒ VẬT

Giáo án mỹ thuật lớp 5 bài 14 trang trí đường diềm ở đồ vật là một tài liệu tham khảo giúp các bạn soạn thảo nội dung giảng dạy cho riêng mình. Ngoài ra các bạn có thể tìm thấy nhiều bài giảng powerpoint tại đây hoặc các template powerpoint tại đây. Những hình ảnh của học sinh vẽ tại đây.

Xem online giáo án mỹ thuật lớp 5 bài 14
Tải giáo án
 Download

Từ khóa tìm nội dung này: giáo án điện tử mỹ thuật, giáo án mỹ thuật lớp 5, mỹ thuật 5 bài 14, trang trí đường diềm ở đồ vật.

Bài ngẫu nhiên

Giáo án tiếng anh lớp 6 unit 10 our houses in the future

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 9 UNIT 10 OUR HOUSES IN THE FUTURE Giaoan.link sưu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký email theo dõi
Giaoan.link

Vui lòng điền địa chỉ mail của bạn và Đăng ký để luôn cập nhật bài mới từ Giáo án.