Phiếu đánh giá tiết dạy cấp tiểu học năm 2019

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY CẤP TIỂU HỌC NĂM 2019

Phiếu đánh giá tiết dạy cấp tiểu học năm 2019 gồm 4 nội dung chính. Kiến thức 5 điểm, Phương pháp và kỹ năng sư phạm (7 điểm), hoạt động học tập của học sinh (5 điểm), hiệu quả (3 điểm). Sau đây là nội dung chi tiết từng mục, mời bạn tham khảo.

Xem online  phiếu đánh giá
Tải phiếu đánh giá