Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 2 bài 32 ttmt tìm hiểu về tượng

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 2 BÀI 32

Thường thức mỹ thuật

TÌM HIỂU VỀ TƯỢNG (TƯỢNG TRÒN)

Mục tiêu cần đạt được trong bài giảng mỹ thuật lớp 2 bài 32 – tìm hiểu về tượng (tượng tròn): Học sinh bước đầu nhận biết được các thể loại tượng; Nhận biết được tranh tượng; Các em có ý thức trân trọng, giữ gìn tác phẩm điêu khắc. Các bạn xem thêm bài giảng powerpoint lớp 2 tại đây.

 Xem online giáo án mỹ thuật lớp 2 bài 32
 Tải về

Bạn có thể quan tâm đến các giáo án khác của lớp 2:

Từ khóa nội dung này: giáo án mỹ thuật lớp 2, my thuat lop 2 bai 32 thuong thuc my thuat.