Giáo án mỹ thuật lớp 3 bài 21 ttmt tìm hiểu về tượng

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 3 BÀI 21

Thường thức mỹ thuật

TÌM HIỂU VỀ TƯỢNG

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn bài giáo án mỹ thuật lớp 3 bài 21 có nội dung tìm hiểu về tượng. Mời các bạn tham khảo nội dung.

I/ Mục tiêu
– Bước đầu làm quen với nghệ thuật điêu khắc.
– Biết cách quan sát, nhận xét hình khối, đặc điểm của các pho tượng.
– Có thói quen quan sát, nhận xét các pho tượng thường gặp
– Yêu thích giờ tập nặn.
II/ Chuẩn bị
GV: – ảnh các tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của Việt Nam và thế giới
HS : – Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
III/ Hoạt động dạy – học chủ yếu

Xem online giáo án  mỹ thuật lớp 3 bài 21
 Tải giáo án
 

Giáo án điện tử lớp 3:

Từ khóa nội dung: giáo án mỹ thuật 3, giáo án điện tử mĩ thuật lớp 3.