Giáo án mỹ thuật lớp 3 bài 27 vẽ lọ hoa và quả

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 3 BÀI 27

VẼ LỌ HOA VÀ QUẢ

I/ Mục tiêu
– HS nhận biết được hình dáng, đặc điểm, tỉ lệ của lọ hoa và quả
– Biết cách vẽ lọ hoa và quả
– Vẽ được hình lọ hoa và quả
– Thấy được vẻ đẹp về bố cục giữa lọ và quả.
II/ Chuẩn bị
GV: – Chuẩn bị một số lọ hoa và quả có hình dáng, màu sắc khác nhau.
– Bài vẽ lọ hoa và quả của học sinh các lớp trước
HS : – Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
III/ Hoạt động dạy – học chủ yếu

Xem giáo án mỹ thuật 3 bài 27 online
Tải giáo án
 

Giáo án điện tử lớp 3:

Từ khóa nội dung: giáo án mĩ thuật 3, mỹ thuật lớp 3, mỹ thuật 3 bài 27, vẽ lọ và hoa.