Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học Module TH 19

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 19

TỰ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

Mục tiêu cần đạt được trong module th 19 tóm tắt gồm: Hiểu và trình bày được vai trò, ý nghĩa cũng như nắm được các tiêu chí đánh giá các TBDH tự làm; Xây dựng được hướng nghiên cứu, thực hành chế tạo được một số TBDH tự làm trong các môn học dựa trên danh mục TBDH đã được cung cấp; Luôn có ý thức tạo ra những TBDH tự làm có giá trị sử dụng cao nhằm phục vụ tốt hơn cho quá trình dạy và học.

 Xem online module th 19
Tải về
 

Từ khóa: bồi dưỡng thường xuyên tiểu học, module th 19.