Giáo án mĩ thuật lớp 4 bài 31 vtm mẫu có dạng hình trụ và hình cầu

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 BÀI 31

Vẽ theo mẫu

MẪU CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU

I/ MỤC TIÊU:
– HS hiểu cấu tạo và đặc điểm của mẫu có dạng hình trụ và hình cầu.
– HS biết cách vẽ hình trụ và hình cầu.
– HS ham thích tìm hiểu các vật xung quanh.
II/ CHUẨN BỊ:
– Giáo viên: SGK , SGV ; Mẫu vẽ ; Hình gợi ý cách vẽ ; Bài vẽ của HS lớp trước.
– Học sinh: SGK, mẫu vẽ, vở thực hành, bút chì, màu vẽ.

 Xem online giáo án
 Tải giáo án
 

Giáo án điện tử lớp 4:

Từ khóa: giáo án mĩ thuật 4, mỹ thuật 4 bài 31, vẽ theo mẫu.